Copernicus Sentinel-data 2019 
Dataliste
Dataformat:
Desimalgr.
Skilletegn:
;
Etikett-felt:
2/4
Nord-felt:
3/4
Øst-felt:
4/4
Plott som:
Punkter (P)